Znajomość matematyki często jest niedoceniana przez młodych ludzi. Wydaje im się, że możliwość wykonywania obliczeń za pomocą programów komputerowych oraz Internetu będzie wystarczająca zarówno w okresie edukacji szkolnej, jak i podczas przyszłej kariery zawodowej. Bez względu na swoje umiejętności obliczeniowe trzeba jednak wiedzieć, jakie są metody rozwiązywania zadań oraz jak należy interpretować wyniki. Takie zdolności powinien mieć każdy absolwent szkoły ponadpodstawowej. W skutecznej edukacji może pomóc podręcznik “Matematyka 3“, który został przygotowany przez wydawnictwo Nowa Era.

Treść dostosowana do umiejętności uczniów

Nie każdy uczeń w szkole ma takie same predyspozycje do abstrakcyjnego myślenia, które jest wymagane w celu szybkiego przyswajania wiedzy przedstawionej na zajęciach z matematyki. W związku z tym pedagodzy powinni prezentować informacje w sposób jak najbardziej zrozumiały dla młodych ludzi oraz dostosowany do ich aktualnych umiejętności.

Taki sposób nauki proponują również “autorzy podręcznika Matematyka 3“, czyli: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha oraz Jolanta Wesołowska. Podzielili oni materiał niezbędny do uzyskania pozytywnej oceny z przedmiotu na wiele krótkich fragmentów, które mogą być szybciej zapamiętane przez uczniów. Na niemal każdej stronie znajdują się ilustracje, w tym wykresy przedstawiające przebieg funkcji oraz figury geometryczne ułatwiające zrozumienie poleceń lub wyników uzyskanych po rozwiązaniu zadania.

Powtórzenie i utrwalenie ważnych wiadomości

To wszystko powoduje, że podręcznik “Matematyka 3” jest bardzo często używany w liceach ogólnokształcących i technikach. Jest to doskonały przewodnik po świecie matematyki dla uczniów przygotowujących się do egzaminu dojrzałości. Umożliwia szybkie powtarzanie wiadomości przed sprawdzianami, a także samodzielną weryfikację swojego poziomu wiedzy za pomocą ćwiczeń o różnym stopniu trudności.

Ponadto książka może być zakupiona w atrakcyjnej cenie na stronie internetowej wydawnictwa Nowa Era. Dlatego jest to pozycja, z którą powinni zapoznać się wszyscy nauczyciele pragnący jak najlepiej przygotować swoich wychowanków do dalszego kształcenia na uczelniach wyższych.